نماد شرکت سرآمد

شرکت سرآمد فن‌آوری اطلاعات به‌پردازان

SFEB.CO

تولید و اشتغال

باید تمام توان خود را بر تولید و اشتغال متمرکز کنیم تا کشور را از رکود چندین ساله بیرون بریم. مهمترین هدف شرکت، خودکفایی در محصولات دانش محوری است که نیازی به منابع خارجی ندارند.

ZFreameچارچوب تولید سامانه زی یا ZFrame

یکی از محصولات راهبردی شرکت، سامانه چارچوب زی است.
این سامانه با نیم گاهی به روش‌ مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM و BPMS)، ابزاری راهبردی برای تولید نرم افزار و سامانه نرم افزاری است.
چارچوب زی بطور کامل در داخل تولید گردیده.

ارزیابی و مدیریت عملکرد Performance Evaluation and Management

این خدمت و ترکیب آن با محصولی که آنرا پشتیبانی میکند، میتواند راه‌گشا و رشد  دهنده سازمان‌ها و شرکت‌های کشور باشد که توسط مدیران با تجربه انجام می‌شود.
هدف ما انجام کارهای ماندگار و با کیفیت است.